NASZA OPTYMISTYCZNA KADRA

Nad prawidłowym rozwojem dzieci w sferze społecznej, emocjonalnej i intelektualnej oraz nad bezpieczeństwem czuwają w naszym przedszkolu wykształcone, twórcze, doświadczone, kreatywne,miłe i sympatyczne nauczycielki. Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjno - obsługowy, który wspomaga i uczestniczy w całokształcie naszych działań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych.

Motto naszych wspólnych działań brzmi:

"Efektywna praca zespołowa nie powstaje w cudowny sposób. Tworzy ją postawa uczestników zespołu skłonna do współpracy"

w g. D. Canergie.


Celem nadrzędnym naszej pracy jest dobro i uśmiech dziecka , jego potrzeby i indywidualność.Dbamy aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom i ich rodzicom, miało swój charakter i cieszyło się uznaniem środowiska.


KADRA PEDAGOGICZNADyrektor

mgr Ilona Grolik

- nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
- studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
- za wieloletnią pracę odznaczona Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę;
- nagrodzona statuetką PERŁA OPTYMIZMU - za wkład w realizację programu Optymistyczne
Przedszkole.

Wicedyrektor - mgr Ewa Kwoczała - nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
- studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą;
- studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;

mgr Bożena Drost - nauczyciel dyplomowany

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

mgr Beata Koj - nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
- za wieloletnią pracę odznaczono Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę;

mgr Agnieszka Zimerman - nauczyciel mianowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne;
- studia podyplomowe: Logopedia wczesnoszkolna i przedszkolna;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;

mgr Marzena Gołąbek - nauczyciel kontraktowy
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Pedagogika wczesnoszkolna ;

mgr Małgorzata Gasz - nauczyciel mianowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne;

mgr Izabela Konieczny - nauczyciel kontraktowy
- mgr Filologii Germańskiej
- studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
- studia podyplomowe - J.angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

mgr Anna Szajna - nauczyciel stażysta
- mgr Pedagogika resocjalizacyjna
- studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
- studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne


Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów:

Logopedia
mgr Agnieszka Zimerman

Religia
mgr Izabela Broszczak

Zajęcia z języka niemieckiego
mgr Izabela Konieczny

zajęcia rytmiczno - taneczne
mgr Tomasz Hrycak - instruktor tańca - Edukacja Kreatywno - Medialna;

zajęcia z rewalidacji
mgr Elwira Gramala - pedagog specjalny


Personel administracyjno - obsługowy


Pani Urszula Kampa - intendent

Pani Anna Suchy - pomoc kuchenna

Pani Wanda Pasternak - kucharka

Pani Bożena Stankowska - pomoc kuchenna

Pani Barbara Stopka - pomoc nauczyciela

Pani Beata Thiel - pomoc nauczyciela

Pani Halina Potas - pomoc nauczyciela

Pani Jolanta Lebok - woźna oddziałowa

Pani Urszula Mazurek - woźna oddziałowa

Pani Renata Konieczny - woźna oddziałowa

Pani Aleksandra Sobocka - woźna oddziałowa

Przedszkolowo.pl logo