INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE
Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola uczestniczą w życiu placówki poprzez udział w różnego rodzaju konkursach, uroczystościach i akcjach proekologicznych. Są na bieżąco informowani o aktualnych potrzebach i problemach przedszkola na spotkaniach Rady Rodziców z dyrektorem przedszkola
oraz na stronie internetowej i tablicy informacyjnej umieszczonej w holu przedszkolnym.
Rodzice mają również stały kontakt z nauczycielkami grup i mogą na bieżąco dowiadywać się na temat osiągnięć swoich dzieci oraz wspólnie rozwiązywać problemy wychowawczo -dydaktyczne. Mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych w grupie oraz zajęciach dodatkowych tj; języki obce,logopedia.
Dobry kontakt z rodzicami i wzajemna współpraca pozytywnie wpływa na realizację zadań przedszkola i organizację pobytu dzieci w placówce oraz oddziaływań dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli i personelu pomocniczego poszczególnych grup


GODZINY KANCELARYJNE DYREKTORA:
PONIEDZIAŁEK - 8:30 - 11:00
WTOREK - 8:30 - 15:00
ŚRODA - 8:30 - 15:00
CZWARTEK - 8:30 - 15:00
PIĄTEK - 8:30 - 15:00

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 5.30 do 16.00

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE:

Nr konta bankowego: 06 8883 1015 2002 0015 3559 0002

Odpłatność za każdą godzinę dodatkową zadeklarowaną przez rodziców poza
5 - cio godzinną podstawą programową wynosi 1 zł.
Do tego doliczyć należy stawkę żywieniową, która wynosi za trzy posiłki -
6 zł za dzień.
Za nieobecność dziecka odliczana jest stawka żywieniowa.

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH: 7.30 - 12.30

OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW - 2 razy w roku 50 zł

NR KONTA RADY RODZICÓW : 28 8883 1015 2003 3000 2425 0001
Przedszkolowo.pl logo