WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM - wychowanie do wartości

Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu.

Realizując program edukacyjny „ Wiem ,czuję rozumiem- wychowanie do wartości ”opracowany przez Elżbietę Bukowiecką- Górny, którego głównym celem jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz. Program został opracowany w sposób prosty i przejrzysty, dostosowany do możliwości oraz potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Skonstruowany jest z podziałem na dwie grupy wiekowe – dzieci młodsze i dzieci starsze. Zakres podejmowanych w programie treści pozwoli prowadzić z dziećmi celowe działania zmierzające do zrozumienia sensu wartości, uznania je przez dzieci za jedyne i słuszne w codziennych kontaktach z innymi (w rodzinie, w przedszkolu ) i postępowania w zgodzie z nimi.

Kształtowanie wartości wychowania jaką jest pokojowość – warto wpleść w kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, takich jak porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi oraz zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Oczekiwane efekty w realizowanych treściach określonych wartości:
I. Pokojowość
1. Wiem czym jest wartość – pokojowość.
2. Potrafię porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi.
3. Zgodnie funkcjonuję w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
4. Jestem życzliwym człowiekiem.
5. Potrafię współczuć innym.
Przedszkolowo.pl logo