SŁONECZKA - 2,5 - 3 i 4- LATKI

CO SŁYCHAĆ U SŁONECZEK?

Grupa I dzieci cztero, trzy i dwu i pół letnie „Słoneczka”
„Słoneczka” to najmłodsza grupa w przedszkolu. Grupa liczy 25 dzieci. Grupę prowadzi nauczycielka Bożena Drost wspomaga nauczycielka Bożena Korzeniecka, Małgorzata Gasz i pani dyrektor Ilona Grolik do pomocy jest pani Beatka Thiel oraz pani Jola Lebok. Dzieci bardzo ładnie zaaklimatyzowały się w przedszkolu , uczą się współdziałania w codziennych zabawach i zajęciach. Pięknie bawią się w kącikach zainteresowań, chłopcy szczególnie w zabawach z klockami i autami- uwielbiają budowanie autostrad, dziewczynki w kąciku kuchennym z lalkami i misiami w zabawach w dom. Dzieci bardzo chętnie układają puzzle drewniane, układanki, przeplotnie itp. Cała grupa uczestniczy w zajęciach muzyczno-tanecznych prowadzonych przez pana Tomka dwa razy w tygodniu. Również wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach prowadzonych w języku angielskim przez panią Izę. Nasze „Słoneczka” są wesołe i rozśpiewane. Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, bardzo lubią zabawy ruchowe i piosenki szczególnie śpiewane przy akompaniamencie gitary, która gra dzieciom codziennie utrwalając ich poznawany repertuar. Co dzień po śniadanku są zabawy na dywanie, przeglądanie książeczek i wyszukiwanie najciekawszej książeczki do czytania. Dzieci uczą się i doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe, uczą się też umiejętności higieniczno-sanitarnych tj. mycie ząbków, systematyczne mycie rąk. Codzienne wykonywanie tych czynności, wspomagane przez panie uczy i utrwala nawyki. Maluszki codziennie utrwalają poznawane treści poprzez prace plastyczne uczące różnych technik tj: rysowanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie, lepienie czy próby wycinania, posługiwania się nożyczkami. Wychodzimy na spacery i wycieczki oraz korzystamy z urządzeń rekreacyjno-sportowych na podwórku przedszkolnym, w razie niepogody prowadzimy zabawy w Sali gimnastycznej i ulubionym basenie z piłeczkami. Czas spędzony w przedszkolu jest aktywny ale przede wszystkim radosny i bezpieczny zgodnie z naszymi założeniami Optymistycznego i Bezpiecznego Przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo