Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH

Nasze przedszkole uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego pn. „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”. Projekt przewidziany jest do realizacji na okres 2 lat. W ramach projektu dzieci mają wsparcie specjalistów tj. psycholog, logopeda, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Realizować też będą projekty edukacyjne :Optymistyczne podróże matematyczno - przyrodnicze oraz Teatr bliżej dziecka, powiązane z wyjazdami do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz do miejsca edukacji bezpośredniej "Zaczarowany świat" w Opolu. Uczestnictwo dzieci finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
Komunikat 2018-02-07, 22:16 | autor: Ilona Grolik
Przedszkolowo.pl logo