Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Biedroneczki sprzątają świat !

Jak co roku, Biedroneczki z wielkim zaangażowaniem podjęły się zadania by posprzątać świat. Wszystkie "BIEDRONECZKI " wiedzą, że należy dbać o przyrodę i żyć w zgodzie z przyrodą. Dlatego dzieci, aby spacerować i bawić się w czystym lesie, 28.09.2017 roku wyruszyły do lasu, aby go posprzątać. Martwiły się także o mieszkańców lasu: ptaki i zwierzęta, że muszą mieszkać i żyć w tak brudnym miejscu. Dlatego dzieci założyły rękawiczki jednorazowe i z wielką ochotą zbierały śmieci do worków. Pracowały jak małe mróweczki i ogromnie cieszyły się z efektów swojej pracy. A ptaszki pięknie nam śpiewały, pewnie dziękując za wspaniałą pracę naszych Biedroneczek.
Żyj z przyrodą w zgodzie, odsuń od niej zło.
I pamiętaj co dzień, żeby chronić ją.
Relacja 2017-09-29, 22:55 | autor: Beata Koj
Przedszkolowo.pl logo