Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Mądrość i bezpieczeństwo w grupie "Słoneczek"

W miesiącu kwietniu realizowaliśmy program „Wiem, czuję ,rozumiem”- wychowanie do wartości – mądrość. Dzieci poznawały poprzez zabawy, teatrzyki, scenki historyjki i krótkie opowiadanka sytuacje, które określały jako mądre lub niemądre. Miały okazję wykazać się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wszystkie dzieci wiedziały, że mądrość wiąże się często z bezpieczeństwem i mądrym postępowaniem. Utrwaliły sobie wiadomości z przepisów ruchu drogowego a w zabawie utrwalały zasady niesienia pierwszej pomocy i numery telefonów do jednostek niosących pomoc tj; karetki pogotowia, straży pożarnej, policji. Słoneczka nie tylko wykazały się mądrością ale również zaradnością co widoczne było w zabawie po zajęciach. Po oglądnięciu teatrzyku „Niespodziewany gość” wiedzą również że nie wolno otwierać drzwi nieznajomym i trzeba być ostrożnym w każdej sytuacji, w domu, w przedszkolu i na dworze.
Relacja 2017-05-06, 20:49 | autor: Małgorzata Gasz
Przedszkolowo.pl logo