Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Biedroneczki realizują wartość - mądrość

Biedroneczki w kwietniu realizowały ogólnopolski program „ Wychowanie do wartości – wiem, czuję, rozumiem, gdzie poznały mądrość. Uczyliśmy dzieci czynienia dobra w oparciu o własne dobre maniery i piękne postępowanie, zapoznaliśmy ze skutkami dobrego i niepoprawnego postępowania oraz jego konsekwencjami. Zapoznaliśmy z ludźmi mądrymi i skromnymi, którzy potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę służącą dobru ogólnemu. A także dzieci kształtowały wartość jaką jest mądrość poprzez naukę własnych wyborów, gdzie dowiodły, że wiedzą jakie zachowania są mądre. Biedroneczki wiedzą jak należy zachowywać się na ulicy, jak przechodzić przez pasy, jak prowadzić młodsze rodzeństwo i jak należy dbać o bezpieczeństwo swojej siostrzyczki według opowiadania „ Zuzia i Maja na spacerze”, gdzie dziewczynki wspaniałe wcieliły się w role i przedstawiały krótkie scenki teatralne. Biedroneczki poznały także różne urządzenia techniczne, które wymyślili mądrzy ludzie, a nam ułatwiają codzienne życie. Biedroneczki poznały szczególnie budowę i działanie odkurzacza, a przede wszystkim zapoznane zostały z zachowaniem bezpieczeństwa podczas korzystania z odkurzacza. Wszystkie dzieci chętnie próbowały odkurzać dywan w sali i były zadowolone ze swojej pracy. Brawo, Biedroneczki!!!
Relacja 2017-04-23, 17:04 | autor: Beata Koj
Przedszkolowo.pl logo