NASZE PROGRAMY

W roku szkolnym 2016/ 2017 w naszym przedszkolu realizujemy następujące programy wychowawczo - edukacyjne:

1. "Dziecięca Kraina Kreatywnośi - autorstwa Mireli Nawrot
2. "Nasze przedszkole" - wyd. Mac edukacja
3. "Optymistyczne przedszkole" - autorstwa I. Dzieżgowskiej i M. Nawrot
5. "Bezpieczne przedszkole" - ogólnopolski program profilaktyczno - zdrowotny
6. "Wiem, czuję, rozumiem" - wychowanie do wartości
7. "Akademia Aquafresh" - program profilaktyczno - zdrowotny
8. "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - ogólnopolski program proekologiczny

Wszystkie programy są zgodne z Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkolowo.pl logo