NASZA OPTYMISTYCZNA KADRA

Nad prawidłowym rozwojem dzieci w sferze społecznej, emocjonalnej i intelektualnej oraz nad bezpieczeństwem czuwają w naszym przedszkolu wykształcone, twórcze, doświadczone, kreatywne,miłe i sympatyczne nauczycielki. Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjno - obsługowy, który wspomaga i uczestniczy w całokształcie naszych działań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych.

Motto naszych wspólnych działań brzmi:

"Efektywna praca zespołowa nie powstaje w cudowny sposób. Tworzy ją postawa uczestników zespołu skłonna do współpracy"

w g. D. Canergie.


Celem nadrzędnym naszej pracy jest dobro i uśmiech dziecka , jego potrzeby i indywidualność.Dbamy aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom i ich rodzicom, miało swój charakter i cieszyło się uznaniem środowiska.


KADRA PEDAGOGICZNADyrektor

mgr Ilona Grolik

- nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
- studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
- za wieloletnią pracę odznaczona Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę;

Wicedyrektor - mgr Ewa Kwoczała - nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
- studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą;
- studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;

mgr Bożena Drost - nauczyciel dyplomowany

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

mgr Beata Koj - nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
- za wieloletnią pracę odznaczono Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę;

mgr Agnieszka Zimerman - nauczyciel mianowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne;
- studia podyplomowe: Logopedia wczesnoszkolna i przedszkolna;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;


mgr Bożena Korzeniecka - nauczyciel kontraktowy
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; ( obecnie przebywająca na urlopie zdrowotnym)

mgr Małgorzata Gasz - nauczyciel mianowany
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne;

mgr Izabella Konieczny - nauczyciel kontraktowy
- mgr Filologii Germańskiej
- studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
- studia podyplomowe - J.angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów:

Logopedia
mgr Agnieszka Zimerman

Zajęcia korekcyjne
mgr Ewa Kwoczała

Religia
mgr Izabela Broszczak

Zajęcia z języka niemieckiego
mgr Anita Biały
mgr Izabela Konieczny

zajęcia rytmiczno - taneczne
mgr Tomasz Hrycak - instruktor tańca - Edukacja Kreatywno - Medialna;

zajęcia z rewalidacji
mgr Elwira Gramala - pedagog specjalny


Personel administracyjno - obsługowy


Pani Urszula Kampa - intendent

Pani Anna Suchy

Pani Wanda Pasternak

Pani Bożena Stankowska

Pani Aleksandra Sobocka

Pani Beata Thiel

Pani Halina Potas

Pani Jolanta Lebok

Pani Urszula Mazurek

Pani Renata Konieczny

Pani Teresa Stachowiak

Przedszkolowo.pl logo