JĘZYK ANGIELSKI - GRUPA 3 i 4-LATKÓW

WRZESIEŃ:

Zwroty:
Dzień dobry – good morning
Cześć – hello
Do widzenia – goodbye
Dziękuję – thank you
Usiądź - sit down
Wstań - stand up

"Hello"

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet


"Head, shoulders, knees and toes"

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.


PAŹDZIERNIK:

Zwroty:
Tupnij nogami - stamp your feet
Klaśnij w ręce - clap your hands
Otwórz oczy - open your eyes
Zamknij oczy - close your eyes

"Good morning good morning"

Good morning good morning,
How are you today?
It' s time to sing,
it' s time to dance.
Time to learn and play.


"Teddy Bear"

Teddy bear, teddy bear clap your hands
Teddy bear, teddy bear turn around
Teddy bear, teddy bear touch your nose
Teddy bear, teddy bear touch your toes.


"Sing a little song..."

Sing a little song,
One, two, three.,
Sing a little song,
One, two, three.

Point to the window, point to the door.
Point to the ceilling, point to the floor.
Przedszkolowo.pl logo