BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM -" BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE "

imagesjpg_xqrnshxW tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem.

Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;

Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat, czyli cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

IV ZJAZD BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI201302281_xqnrwwh


W dniach 28 luty i 01 marca odbył się w Kędzierzynie - Koźlu IV Zjazd Bezpiecznych Przedszkoli, w którym wzięły udział dwie panie z naszego przedszkola p. Bożena Drost i Ilona Grolik. Miały one okazję spotkać się z przedstawicielkami innych przedszkoli, które realizują ten program w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, gdyż ta wartość jest dla każdego nauczyciela priorytetem w opiece i wychowaniu naszych podopiecznych.
Mogły też wysłuchać ciekawych szkoleń dotyczących realizacji tego programu, zapoznać się z proponowanymi przez autorów programu ciekawymi pomocami dydaktycznymi.

201302281_xqnrwahWażnymi tematami szkolenia były też problemy radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym nauczycieli oraz kiedy i jak stosować w przedszkolu tzw. " niebieską kartę", jak być wrażliwym na nieszczęścia dotykające dzieci w rodzinie i jak uruchomić procedury , aby tym dzieciom pomóc.

201303011_xqnrsne